All posts in "Nyheter"
Del videre

Kvalifiserings-reglement ferdigstilt: World Cup 2021 og VM Veteran 2021

Av Per Iversen / 2020-06-16

På FS-møte 4/20, sak 28 pkt d og e, ble prinsippene for kvalifisering til neste års World Cup og VM Veteran, vedtatt. Detaljene = den konkrete ordlyden skulle ferdigstilles senest uke 25, medio juni. Begge reglement foreligger nå, og gjengis via lenkene nedenfor. WORLD CUP 2021 – KVAL.REGLEMENT VM VETERAN 2021 – KVAL.REGLEMENT Noen kommentarer […]

Del videre

Første webinar i regi av NBF – en positiv opplevelse

Av Per Iversen / 2020-06-16

Det ble sist helg avholdt et oppdateringskurs for Turneringsledere i regi av Ulf Hämnäs. Dette ble kun gjort elektronisk, med nærmere 50 deltagere! Selv med noen «barnesykdommer» er NBF godt fornøyd, og dette er åpenbart veien å gå fremover. Vi vil spare tid og penger på elektroniske løsninger rundt kurs og opplæring – foruten at […]

Del videre

Registrerte påmeldinger; alt seriespill 2020/21

Av Per Iversen / 2020-06-15

Nedenfor gjengis alle registrerte påmeldinger til Landsliga, Døveliga og Veteranliga. Alle klubber bes sjekke at «sin» påmelding stemmer. Skulle noe være feilaktig, vennligst gi beskjed til Forbundskontoret omgående. Som det fremgår av vedleggene, er divisjonene i Veteranligaen satt opp allerede, selvsagt basert på opprykk/nedrykk. De øverste divisjonene i Landsligaen gir også seg selv. Når det […]

Del videre

Status liga-påmelding og påminnelse om klubbavgift

Av Per Iversen / 2020-06-12

Den formelle fristen for påmelding for spill i Landsliga og Veteranliga er nå utløpt. Det vil dog aksepteres påmelding gjennom helgen; strek settes mandag 15. juni. Til etternølere: hiv dere rundt og send inn skjema! Det vil neste uke legges ut en oversikt som viser påmeldte lag for seriespill 2020/21. Status så langt viser 83 […]

Del videre

Protokoll FS-møte 5/20

Av Per Iversen / 2020-06-11

Lørdag 6. juni ble det avholdt FS-møte, også denne gangen digitalt, via Teams. Den fullstendige Protokollen kan leses HER. Noen av de viktigste sakene/vedtakene gjengis i stikkordsform nedenfor: Ved sammenslåing av klubber vil spillerettigheter i seriespill opprettholdes med unntak av de tilfeller hvor regleverket forhindrer to lag fra samme klubb å spille på samme divisjonsnivå. […]

Del videre

NM Døve og Hørselshemmede: 9. – 11. oktober

Av Per Iversen / 2020-06-10

Som følge av Korona-situasjonen måtte jo også NM Døve og Hørselshemmede flyttes fra opprinnelig tidspunkt i mars. Ny dato er 9. – 11. oktober, stedet er fortsatt Hønefoss. Opplegget ser bra ut, med tilbud om felles middag på lørdag kveld. Påmeldingsfristen er 18. september, og invitasjonen kan leses HER. Det minnes også om påmelding til […]

Del videre

Digital oppdatering av turneringsledere 13. – 14. juni!

Av Ulf Hämnäs / 2020-06-04

NBF inviterer alle turneringsledere til oppdatering via webinar og e-læring! Det har denne uken blitt sendt ut en invitasjon til alle Klubbledere og mer enn 240 Turneringsledere vedrørende oppdatering av Turneringsledervervet. Brevet inneholder også informasjon om videre planer for Turneringslederutdanning og generell kompetanseheving for alle medlemmer i Bowlingforbundet. Allerede helgen 13. – 14. juni skjer […]

Del videre

Påmelding til seriespill 2020/21 er «åpnet»; treg respons så langt

Av Per Iversen / 2020-06-02

De sedvanlige, årlige invitasjonene til Landsliga og Veteranliga ble offentliggjort, og sendt ut via e-post, 20. mai. Påmeldingsfristen er 10. juni. Så langt har responsen vært meget begrenset; NBF har knapt mottatt en påmelding. Dette fremstår som noe overraskende, derfor denne påminnelse. Linken nedenfor gjengir all nødvendig informasjon. PÅMELDINGSINFORMASJON FOR LIGASPILL 2020/21 Velkommen til sesongen […]

Del videre

NM sgl/dbl 2020 er fastsatt: 14. – 18. oktober

Av Per Iversen / 2020-05-25

Ikke gitt at alle umiddelbart fanget opp datoen for årets NM sgl/dbl i den omfattende informasjon som ble offentliggjort i forrige uke; hvor ligapåmelding 2020/21 var hovedpunktet. NM sgl/dbl 2020 skulle funnet sted i Heimdal i begynnelsen av mai. Nytt tidspunkt er 14. – 18. oktober, samme sted. Arrangør er Trøndelag Bowlingkrets. Revidert invitasjon vil […]

Del videre

Påmelding til Ligaspill 2020/21, Terminliste + annen informasjon

Av Per Iversen / 2020-05-20

Invitasjon til spill i Landsliga og Veteranliga 2020/21 er nå ferdigstilt. Påmeldingsfristen er også denne gang 10. juni. All nødvendig informasjon gjengis i lenkene nedenfor. Kommende sesong vil nødvendigvis bli å anse som en «unntaksesong», basert på Korona-situasjonen og den innvirkning de løpende smittevernreglene fikk på avslutningen av 2019/20-sesongen. Detaljer rundt tilpasninger av avdeling/kamp-oppsett som […]

Page 2 av 404