All posts in "Nyheter"
Del videre

Invitasjon til Døve ligaen 2021/2022 er sendt ut!

Av Ulf Hämnäs / 2021-06-04

Invitasjonen til Døveligaen for 2021-2022 er sendt ut til klubber og kretser. Herunder finner dere invitasjonen. Påmeldingsavgiften er redusert med 1/3 i henholdt til vedtak fattet på Forbundstinget 2021, slik at påmeldingsavgiften i år går fra kr. 1.800 til kr 1.200 Ber dere også notere dere innbetaling på NYTT KONTONUMMER 1813.37.51463.

Del videre

Invitasjon til Landsliga og Veteranliga 2021-2022 er sendt til klubber og kretser!

Av Ulf Hämnäs / 2021-05-27

Invitasjonen til Landsliga og Veteranliga for sesongen 2021-2022 er sendt ut til alle klubber og kretser. Herunder finner dere invitasjonen til årets X-IDE liga 2021/2022. Påmeldingsavgiften er redusert med 1/3 i henholdt til vedtak fattet på Forbundstinget 2021, slik at påmeldingsavgiften i år går fra kr. 2.400 til kr 1.600 Ber dere også notere dere innbetaling […]

Del videre

NY OG BEDRE AVTALE MED MACRON

Av Kirsten Wille / 2021-05-12

NBF har reforhandlet en ny og bedre avtale med vår utstyrsleverandør MACRON. Den nye avtalen vil bidra stort til å gi våre landslag et løft utstyrsmessig og være med på å bygge IDRETTEN BOWLING som merkevare. Å bygge merkevaren BOWLING, øke synligheten til sporten og ikke minst profilbygging er noe av det aller viktigste vi […]

Del videre

NBFs RUTINER FOR VARSLING AV SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

Av Kirsten Wille / 2021-05-10

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 5/21 16.april 2021 – NBFs Rutiner for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Varsling i slike saker skal skje til NBFs Generalsekretær som har ansvar for at varselet følges opp. De vedtatte rutiner for varsling finner du her: NBFs rutiner for varsling av seksuell trakassering og overgrep

Del videre

X-IDÉ blir ny hovedsponsor i NBF – Nytt liganavn: X-IDÉ-LIGAEN

Av Kirsten Wille / 2021-05-05

NBF signerte denne uken en samarbeidsavtale med XIDÉ as som ny hovedsponsor. Avtalen er 2-årig.   De overtar ligaen, som fra denne sesongen 2021/2022 skal heteX-IDÉ-Ligaen. X-IDÉ er et teknisk, moderne Grafisk Hus med engasjerte, dedikerte og profesjonelle medarbeidere.  Det er 38 ansatte med regionskontorer på Hamar og i Drammen. De holder til på Lørenskog utenfor Oslo […]

Del videre

OPPDATERT INFORMASON – COVID 19

Av Kirsten Wille / 2021-04-27

Det har nå kommet en endring i Veilederen og Smittevernsprotokollen til idretten. Følgende regler gjelder: Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand Presiseringen av 2 meters avstand mellom personer der det er mulig, er tatt bort, 1 meter gjelder. Det er […]

Del videre

Veteranligaen 20/21 kanselleres

Av Erik Garder / 2021-04-22

Da samfunnet fortsatt er sterkt preget av Covid-19 vil det ikke la seg gjøre å spille ligaen ferdig. Veteranutvalget har derfor bestemt at ligaen stoppes etter uke 10 (30 nov.-6 des.) Etter denne datoen har det ikke vært lov til å spille kamper. Resultatene til og med runde 10 vil bli registrert inn i tabellen. […]

Page 2 av 416