Vi har fått 453.185,- til ett av våre projekter

Publisert 23.11.2023
Redigert 09.12.2023

Gjensidigestiftelsen har innvilget NBFs søknad om støtte til «Bowling & Carpet Bowls – et aktivitetstilbud for utviklingshemmede» i samarbeid med ParaIdrettsenteret  Trøndelag, Trøndelag Bowlingkrets og Norges Carpet Bowls Forbund.

Mange utviklingshemmede og funksjonshemmede har per i dag et svakt nettverk. Disse vil bli invitert til aktivitet i møte med andre i en strukturert form.

Bowling og Carpet Bowls er lavterskel, de kan etter introduksjon trene aktivt i hallen sammen med andre deltakere, også sammen med venner og familie. Disse idrettene er kanskje mest kjent for den sosiale delen, men som idrett styrker de mestringsfølelsen og øker sosial omgang.

Prosjektet har oppstart i 1. kvartal 2024 og vil være et tilrettelagt tilbud hvor formålet er å gi utøverne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

I dette tilfellet søkte NBF i samarbeid med Paraidrettsenteret Trøndelag og Norges Carpet Bowls Forbund (https://bowlsnorge.no/spilleregler-for-carpet-bowls-pa-norsk/) som vi allerede samarbeider med og en idrett som er enkel å gjennomføre for funksjonshemmede.