All posts in "Nyheter"
Del videre

Bowlingtrening er tillatt, under helt klare forutsetninger som må følges

Av Per Iversen / 2020-04-03

Det har skjedd en oppmykning i retningslinjene for idrettsaktivitet, noe hele Idretts-Norge setter stor pris på. NBF har ingen innvirkning på om bowlinghaller åpnes som følge av oppmykningen. Dette er et forhold mellom kommunelege/kommunale instanser og den enkelte bowlinghall. I de tilfeller hvor hallene åpnes, MÅ alle bowlingspillere forholde seg til NBF sine «Korona-regler», gjengitt […]

Del videre

Samordnet rapportering er åpnet; frist 30. april

Av Per Iversen / 2020-04-02

Alle klubber skal allerede ha mottatt e-post om årets rapportering (medlemmer og aktivitet), og søknad (momskompensasjon). For å sikre at alle klubber får tilgang på denne viktige informasjonen, gjengis denne på nytt nedenfor. Vær nøyaktig, og sett av nok tid innen 30.04  –  lykke til. Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF […]

Del videre

Informasjon rundt «Korona-regler» for idretten

Av Per Iversen / 2020-04-01

Det ble idag gitt nærmere informasjon og presisering om hvordan reglene for «idrettsaktivitet» skal forstås. NIF har nettopp lagt ut en pressemelding om saken, den gjengis i nedenstående link. PRESSEMELDING FRA NIF For Bowling sitt vedkommende er ikke de nye opplysningene veldig klargjørende, utover at det kun er snakk om trening; i grupper på inntil […]

Del videre

Diverse viktige beslutninger – fattet på FS-møte 29. mars

Av Per Iversen / 2020-03-31

Forbundsstyret har avholdt et nytt Skype-møte, denne gang 29. mars. ( «FS-møte 3/20 – Skype» ) Protokollen kan leses HER. Noen av beslutningene, i stikkordsform: Beslutning om seriespill 2019/20 vil kunne ferdigspilles, vil fortsatt avgjøres senest 1. mai. Hvis seriespill 2019/20 ikke kan ferdigspilles, vil ingen lag rykke ned  –  men opprykk vil gjennomføres. Sommerleir […]

Del videre

Nytt FS-møte til helgen, og ny dato for EM Junior

Av Per Iversen / 2020-03-26

Det er vanskelig å planlegge i disse tider, og tiltak/beslutninger som syntes åpenbare for noen dager siden  –  kan nå fremstå som utdaterte og/eller feilaktige. Forbundsstyret (FS) gjennomførte et Skype-møte 13. mars. I det møtet ble det besluttet at man senest 25. mars skulle komme med kriterier rundt sesongavslutning/ligaspill 2019/20. Som følge av den krevende […]

Del videre

Rapportering av økonomiske konsekvenser for idrettslag

Av Per Iversen / 2020-03-24

Mandag kveld, 23. mars, ble det sendt ut en e-post fra NIF til alle landets idrettslag. NIF informerte samtidig alle særforbund; teksen gjengis i kursiv: «Norges idrettsforbund sender i kveld ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor vi ber dem om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er […]

Del videre

Avlysninger, utsettelser og usikkerhet – en krevende situasjon for oss alle

Av Per Iversen / 2020-03-22

Situasjonen fremstår på mange måter stadig mer dramatisk for oss alle. Liv og helse er selvsagt det viktigste, men samfunnet generelt rammes jo også stadig hardere  –  inkludert idretten. Stadig flere arrangementer blir utsatt eller avlyst, foruten at potensielle deltagere selv tar konsekvensene av utviklingen, I den forbindelse siterer NBF fra informasjon lagt ut av […]

Del videre

Idretten får kompensasjon fra det offentlige

Av Per Iversen / 2020-03-18

Som det allerede fremgår i media, har norsk idrett fått tilsagn på offentlig støtte for tapte inntekter/påløpte utgifter i mars og april. Pressemelding fra NIF kan leses HER. Hva dette vil bety i praksis, gjenstår å se  –  inkludering rapportingsmetodikk og dokumentasjonskrav, foruten hvilke konkrete kostnader/tap som vil omfattes av ordningen. Norske bowlingklubber/arrangører har trolig […]

1 2 3 401
Page 1 av 401