All posts in "Nyheter"
Del videre

STREAMING AV FORBUNDSTINGET 2021

Av Kirsten Wille / 2021-04-16

Forbundstinget 17.- 18.4.21 vil bli streamet på vår Facebook-side. I løpet av ettermiddag/kveld vil det bli lagt ut en link til streamingen. Tinget starter lørdag 17.4.21 kl.09.30.

Del videre

ETBF forsterker utdanningsprogrammet inn i 2021!

Av Ulf Hämnäs / 2021-04-14

ETBF satser videre på utdanning og utvikling gjennom å etablere en arbeidsgruppe som skal revidere og oppdatere eksisterende utdanningsprogram, Trener 1 – Trener 3, samt bygge opp Trener 4 programmet. Det siktes på at Trener 4 programmet skal kunne lanseres under 2022. ETBF Academy Development Team kommer å arbeide med oppdatering og videreutvikling av de […]

Del videre

HUSK – SAMORDNET RAPPORTERING – FRIST 30.4.21

Av Kirsten Wille / 2021-04-12

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Hva skal rapporteres?  Medlemstall og aktivitetstall.  Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.  Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).  Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).  Registrere momskompensasjonen […]

Del videre

TINGDOKUMENTENE 2021

Av Kirsten Wille / 2021-04-01

Tingdokumentene til Forbundstinget 2021 er nå offentliggjort og disse finnes her https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=10043 Øvrig informasjon om Forbundstinget 2021 finner du her https://www.bowling.no/forbundsting-2021/

Del videre

EM Herrer utsatt enda en gang

Av Ulf Hämnäs / 2021-03-18

Det finske forbundet informerer på sine sider at EM Herrer, som opprinnelig skulle blitt spilt 12-23/8-2020, er utsatt enda en gang.Denne tredje utsettelsen flytter mesterskapet fra August 2021 til Januar 2022 og er planlagt å gjennomføres etter Europatour turneringen Ballmaster Open. Eksakte dato blir informert så raskt det er tilgjengelig. De norske spillerne har blitt […]

Del videre

Teams-møter med krets/klubb

Av Kirsten Wille / 2021-03-17

I løpet av februar måned ble det gjennomført telefonmøter mellom GS og alle kretslederne. På grunn av den vanskelige smittesituasjonen var dette et godt alternativ til å få informasjon om aktiviteten i krets og klubber og bli kjent med nøkkelpersoner i norsk bowling. En naturlig oppfølging av disse samtalene er å gjennomføre møter på teams […]

Page 3 av 416