NBFs RUTINER FOR VARSLING AV SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

Publisert 29.11.2022
Redigert 30.11.2022

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 5/21 16.april 2021 – NBFs Rutiner for varsling av seksuell trakassering og overgrep.

Varsling i slike saker skal skje til NBFs Generalsekretær som har ansvar for at varselet følges opp. De vedtatte rutiner for varsling finner du her: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2022/11/Arbeid-mot-seksuell-trakassering-og-overgrep-Vedlegg-34A.pdf