Taper for bursdagsbowling i kampen om halltid

Publisert 18.10.2023

Bowling sliter med å få halltid. De private hallene tjener bedre på bursdagsbowling enn på aktive utøvere som trener og spiller kamp.

Bowlingpresident Inge Sneberg roper varsko. Han leder et forbund som samarbeider godt med halleierne, men som likevel sliter med både tid og rekruttering.

Private haller

Så godt som alle bowlinghallene i Norge er privateide. De tjener bedre på bursdagsbowling og løsspill enn på de aktive bowlingspillerne.

– For å drive idretten vår er vi avhengige av god dialog med halleierne. De fleste klubbene har det, men vi ser også problemer for eksempel i Bergen og Trøndelag, forteller Sneberg.

Drøye 80 klubber er med i forbundet per i dag. Inge Sneberg har ingen problemer med å forstå halleierne: – Det er kostnadskrevende for dem å drive hall og å skulle ha vedlikehold på både maskiner og baner, sier han.

– Flere kommuner har sagt at så lenge det er en privat hall der, så ønsker de ikke å lage en kommunal hall. Da ødelegger de for privat virksomhet. Det har vi forståelse for, sier han. Forbundet engasjerer seg for å få til en nasjonalarena og har vært i møte med Åsane Arena, men det vil jo ikke løse utfordringene for hver enkelt klubb.

Tidlig morgenspill

Ligaspillet går stort sett i helgene. Da er det også størst pågang av andre som vil spille. Resultatet er at ligarundene må settes opp ved sju-åttetiden om morgenen for å kunne gjennomføres. Det er ikke snakk om bare tid heller, men også krav til banene og til hyppigere oljiing. – VI er avhengige av å ha en oljeprofil når vi skal trene og spille kamper, sier Inge Sneberg.

– Vi har vært i haller der de ikke egentlig ønsker klubbspill. Ungdom som jobber i hallen, kan kanskje ikke så mye om utstyr og maskiner, og kanskje de ikke trenger å vaske og olje mer enn én gang i uken hvis ikke vi spiller der, sier han.

Ikke gratis leie

Sneberg ramser opp kjeder og lokale halleiere som har avtaler med klubbene og om mer eller mindre gode ordninger med rabatterte priser. Selv spiller han for Blue Strike på Sortland, men i tillegg har han bakgrunn fra kommunepolitikken i nabokommunen Hadsel.

– Jeg har selv vært kommunepolitiker og tillitsvalgt i en kommune der ungdom får gratis halleie. Men det gjelder ikke oss i mindre særidretter som har behov for annet enn det det offentlige kan ha tilgjengelig – som gjerne en håndballhall, turnhall eller fotballbane, sier han.

I Sortland kommune skal det bygges ny og større hall med to håndballflater. – Men det er for mange brukere. Volleyball har for eksemel ikke kunnet ha nyrekruttering, sier han.

Mange unge spiller

Bowlingklubbene har det på samme måten. Det har aldri vært flere barn og unge i hallene enn nå, men det er vanskelig å få dem over i den organiserte bowlingen. Generalsekretær Kirsten Wille snakker varmt om bowling som en lavterskelidrett som kan fange opp barn og unge som ikke driver med fotball, håndball eller ski. – Det er en sosial og morsom idrett hvor ingen sitter på benken. Hele familien kan være med, og bowling kan spille en viktig samfunnsmessig rolle i lokalmiljøene, sier hun.

Ikke lønnsomt

– Vi har halleiere som er aktive spillere. De har god forståelse for hva vi trenger. Med oljede baner hver gang vi spiller og samtidig lavere priser, det er ikke lønnsomt for halleiere, konstaterer Inge Sneberg.

Bowlingforbundet har mange små klubber med et titalls medlemmer. Forbundet vil gjerne opp på et høyere nivå rent antallsmessig, og med barn og ungdommer blant medlemmene er det også mulig å få lokale aktivitetsmidler. – Det ideelle er gode tilbud og gode priser slik at vi klarer å rekruttere og beholde spillere over tid, sier presidenten.

Han peker på at det trengs gunstige månedskortordninger – det hjelper lite å få en tier eller to i rabatt på en serie til seksti korner når en spiller som skal bli god, bør ha 30-40 serier i løpet av en uke. Sko, kuler og bag koster også og slites mye i løpet av en sesong. Bowling er heller ikke OL_gren og dermed ikke tilknyttet Olympia-toppen. – Australia jobber aktivt for å få det til i Brisbane i 2032, forteller Inge Sneberg.

Teksten er hentet fra idrett-anlegg.no og skrevet av Georg Mathisen.