All posts in "Bowlingnytt"
Del videre

Sammendrag av FS-møte

Av Per Iversen / 2017-10-19

Lørdag 7. oktober ble det gjennomført FS-møte, nærmere bestemt nr 6 i 2017. På møtet ble det besluttet at GS i fremtiden skal utarbeide et sammendrag fra FS-møtene med tanke på de viktigste/mest relevante sakene for interesserte personer i Bowling-Norge. Noen hovedsaker fra dette møtet: Det arbeides med planverk for å bli «Rent Særforbund» i […]

Del videre

Utlysning av 2019-mesterskap

Av Per Iversen / 2017-10-09

Alle potensielle mesterskapsarrangører i 2019 bes vennligst merke seg at 15. november er tidsfristen for å melde sin interesse. Alle klubber og kretser har fått tilsendt e-post med informasjon om søknadsprosedyren. Link til detaljert informasjon om søknadsprosessen gjengis nedenfor. NBF oppmuntrer på det sterkeste potensielle arrangører over hele landet til å søke  –  geografisk spredning […]

Del videre

Velkommen til nye bowling.no

Av Sven Tore Iversen / 2017-10-08

NBF oppdaterer nå utseende og teknologi på www.bowling.no Vi håper selvfølgelig på at det vil gi enklere administrasjon men først og fremst en bedre brukeropplevelse på mobil, pad og stor skjerm. Hovedmenyen er lagt om. Det vil naturlig nok kreve litt tilvenning for brukere som kjenner sidene våre fra får, men vi tror strukuren er […]

1 3 4 5
Page 5 av 5