BOWLINGSKOLEN – EN HÅNDBOK FOR KLUBBENE TIL REKRUTTERINGSARBEIDET

Publisert 09.09.2022

Bowlingskolen er en håndbok for klubbene som er basert på et suksessfullt pilotprosjekt i Molde Bowlingklubb.

Norges Bowlingforbunds (NBF) målsetting er 2000 nye medlemmer innen utgangen av 2023. Nå er vi inne i en trend med færre antall nye aktive spillere, som vi må snu. Ressursene og midlene som er tilgjengelig må brukes slik at bowlingmiljøet i Norge øker på nytt. Vi må ta initiativ og ikke snakke om at det blir færre år for år. Handling må til.

Ett av initiativene som kan bidra til flere medlemmer er å arrangere Bowlingskole for barn. Pilotprosjektet ble gjennomført i Molde Bowlingklubb med stor suksess og danner grunnlaget for denne Håndboken på hvordan man kan lykkes med Bowlingskole i egen klubb.

Pilotprosjektet i Molde Bowlingklubb har så stort potensiale, som vi ønsker å utnytte. Alle de 6 som fullførte bowlingskolen ble medlemmer i bowlingklubben og vil fortsette med bowling. Vi må utnytte de mulighetene vi har, rekordhøye besøkstall i hallene viser et spennende uforløst potensialt til å øke medlemsmassen. Det kan vi sammen jobbe aktivt med fremover. Bowlingskolen er en metode for å rekruttere nye medlemmer.

NBF håper at flere klubber lar seg inspirere av det flotte pilotprosjektet som er gjort i Molde og vil starte bowlingskoler i klubbene sine.  Dersom dere har spørsmål knyttet til Bowlingskolen, så ta kontakt med Tore Danielsen i Molde på mobil: 95219749.

Håndboken for Bowlingskolen finner du her:  Bowlingskolen – Håndbok for klubbene