Invitasjon til Trener 1 Kurs 2024

Publisert 30.01.2024
Redigert 04.02.2024

SportBowlingNorge Akademi inviterer til Trener 1/EBF L1 kurs 15-17/3.
Kurset er flyttet fra 8-10/3!

Kurset krever ingen forkunnskaper og gir deg den basiskunnskapen som kreves for å utvikle spillere på nybegynnernivå.
Hovedformålet med kurset er å utvikle trenere som skal jobbe i klubbene med å lære spillere å gjøre et godt bowlingslag. Det er i hovedsak spillere i målgruppen 0-150 i snitt.
Etter 150 timer med aktiv Coaching etter fullført kurs blir man sertifisert som

Trener 1 /EBF L1 .

Følgende temaer vil inngå:

 • Utstyr og spillmiljø
 • Teknikk utvikling
  – inkluderer basis 2-håndsteknikk
 • Banebehandling
 • Kosthold
 • Coaching /Pedagogikk
 • Enkle Mentale teknikker
 • Sparespill
 • Utøverens livstil
 • Teoretisk og praktisk eksamen
­Kurset arrangeres som følger:

Varighet: 4 dager

Orienteringskveld: 4/3 kl. 1800- 1930

Teorikveld: 11/3 kl.1800-2100

Selvstudium: Deler av kurset er selvstudium for å korte ned på antall dager.

Kursdager: 3.

Fredag 15/3 kl.1800-2100

Lørdag 16/3 kl. 0900-2100

Søndag 17/3 kl.0900- 1700

Påmeldingsfrist:       25/2-2024
Minimum 6 deltakere kreves for gjennomføring av kurs.
Kurset blir avholdt i Trondheim
– Pris: 3500,- eks reise.
   Inkluderer kursmateriell, baneleie, hotellrom i dobbeltrom.
(det oppfordres til klubbene å støtte deltakere økonomisk og at klubbene søker støtte hos respektive krets)
– Påmelding gjøres til: l.e.s@online.no
For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt:
Leif Espen Skjegstad,       917 14 283
Ulf Hämnäs,                         480 42 706