Turneringsledelse for 2023-2024

Publisert 17.08.2023
Redigert 18.08.2023

Nye Turneringsledere

Det har nylig blitt gjennomført kurs for nye turneringsledere.
Kurset ble gjennomført over Teams og det er også brukt Google Classroom for fildeling og informasjon.
Kursdeltakere som har bestått den avsluttende prøven settes inn løpende i oversikten over godkjente turneringsledere.
42 stk deltaker var påmeldt men det var dessverre ikke fler enn 30-talet som deltok på kursen.
Flere påmeldte har ikke tatt kontakt å formidlet at de ikke kunne delta.
De aller fleste som deltatt på kurset har også tatt den avsluttende prøven hvor det kreves 80% korrekt svar for å bestå å bli autorisert som Turneringsleder.

Pågående reautoriseringskurs for turneringsledere.

Den 14. august ble det startet opp et digitalt kurs for reautorisering av turneringsleder.
Kurset er helt digitalt og det gjennomføres via registrering via Min Idrett, eller mail til Ulf Hämnäs, og at deltakeren har blitt verifisert for å kunne ta kurset.
Kurset gjennomføres via e-kurs modulen til NIF som blir tilgjengelig for deltaker etter verifisering er gjord.
Med digitalt kurs kan deltakerne gjennomføre kurset når det passer dem enda fram til 30/9.

Klikk her for mer informasjon om Turneringsledelse og få tilgang til oversikt over godkjente turneringsledere.

Det oppfordres alle klubber å la utdannede turneringsledere ha gjennomgang og kompetanseheving av regler som omfatter konkurransemiljøet med klubben.
Dette er spesielt viktig ettersom det ikke er et kompetansekrav om regler for å blir lisensiert.
Turneringslederens kompetanse hjelper utøvere og klubber med å skape et godt miljø for konkurransesituasjonen, både liga og turnering.

Vi ønsker også synliggjøre at det er et spesielt kompetansekrav for de som er lagledere i ligaspillet, da disse er satt til å lede kamper i henhold til NBFs lover og regler.
Det anbefales at det brukes utdannede turneringsledere også i ligaspillet for å skape et godt miljø basert på fairplay.