Kontakt

Besøksadresse

Sognsveien 73,
Idrettens Hus,
Ullevaal Stadion

Postadresse

Norges Bowlingforbund
0840 Oslo

Organisasjonsnummer

971 483 946

Web-adresse

www.bowling.no

e-Post

bowling@bowling.no

Telefon

+ 47 21 02 90 00

Telefaks

+ 47 94 76 27 14

Kontonummer:

NB! Ny konto: 1813.37.51463 (ikke lisenser)
NB! Ny konto: 1813.46.35386 (KUN FOR LISENSER!)