All posts in "Bowlingnytt"
0 Shares

Utlysning av 2019-mesterskap

By Per Iversen / 2017-10-09

Alle potensielle mesterskapsarrangører i 2019 bes vennligst merke seg at 15. november er tidsfristen for å melde sin interesse. Alle klubber og kretser har fått tilsendt e-post med informasjon om søknadsprosedyren. Link til detaljert informasjon om søknadsprosessen gjengis nedenfor. NBF oppmuntrer på det sterkeste potensielle arrangører over hele landet til å søke  –  geografisk spredning […]

0 Shares

Velkommen til nye bowling.no

By Sven Tore Iversen / 2017-10-08

NBF oppdaterer nå utseende og teknologi på www.bowling.no Vi håper selvfølgelig på at det vil gi enklere administrasjon men først og fremst en bedre brukeropplevelse på mobil, pad og stor skjerm. Hovedmenyen er lagt om. Det vil naturlig nok kreve litt tilvenning for brukere som kjenner sidene våre fra får, men vi tror strukuren er […]