Seneste informasjon fra NIF vedrørende Covid-19

Publisert 25.01.2021
Redigert 21.10.2021

Situasjonen utvikler seg meget raskt i øyeblikket, og alle bes følgelig holde seg oppdatert via massemedia og lokale retningslinjer. Disse kan endre seg på kort varsel, og NBF vil ikke nødvendigvis hele tiden kunne komme med oppdatert informasjon via våre kanaler.

Når dette er sagt, har NBF allerede stengt ned alt approbert spill inntil videre, slik at den siste utviklingen ikke gjør så mye fra eller til for våre medlemmer. Trening er tillatt for ungdom i de kommuner som så langt ikke er innbefattet i de aller strengeste tiltakene; men organisert trening for voksne ikke er tillatt.

Nedenfor gjengis informasjon sendt ut fra NIF søndag kveld:

Regjeringen innførte i dag nye nasjonale tiltak for 15 omkringliggende kommuner tilknyttet Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Tiltakene har følgende konsekvenser for idretten i disse 15 kommunene:

  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.
  • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne.
  • Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.

I disse kommunene vil ikke toppidretten være stengt for trening, men Norges idrettsforbund anbefaler at man utviser varsomhet og vurderer behovet for fellestreninger og trening der man må reise på tvers av kommuner i denne regionen. Seriespill er fortsatt begrenset av pausen på to uker fra tidligere. For komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene i de 15 kommunene henvises det til regjeringens nettsider.

Full nedstengning av organisert idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 til og med 31. januar skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Regjeringen besluttet at all organisert idrett, både for barn, ungdom og voksne skal stenges frem til 31. januar. Norges idrettsforbund hadde i etterkant av regjeringspressekonferansen dialog med flere særforbund og idrettskretser og besluttet samtidig å stanse organisert trening i toppidretten i det samme tidsrommet for de kommunene som er berørt. 

For en total oversikt over de nasjonale tiltakene for de 10 kommunene, henvises det til regjeringens nettsider.