Mesterskapskomite – Hvem er det og hva er dets oppgaver? – FS-Nytt

Publisert 20.11.2023
Redigert 21.11.2023

FS-Nytt fra FS-medlem Terje Vestby Andresen: Ansvarsområdene Mesterskapskomiteen og Mitt Varsel.

HVA ER MESTERSKAPSKOMITEEN

Mesterskapskomiteen er etablert for å ha en arbeidskomite som sikrer god gjennomføring av mesterskap som helt
eller delvis er i regi av NBF. Komiteen er etablert av Forbundsstyret (FS), og denne arbeidskomiteen er å se på som en faggruppe underlagt FS og som rapporterer kun til FS.

Komiteen består av følgende 5 personer:

 • Leder i fra FS
 • Leder av Teknisk komite
 • 2 representanter med korrekt faglig kompetanse oppnevnt av FS
 • 1 representant fra forbundskontoret

Det viktige her er at komiteens medlemmer sitter på bred erfaring fra selv å ha stått som arrangør av mesterskap –
flere ganger. Komiteen er også den som innstiller på arrangør til kommende mesterskap.

Her finner du linken til hvem som sitter i Mesterskapskomiteen.

OPPGAVENE KOMITEEN HAR

Vi har satt oss noen tidsfrister som vi jobber med å få til å fungere for alle involverte:

 • Komiteen vil så senest 6 måneder før arrangement etablere kontakt med arrangør for å starte prosess med
  oppfølgning/veiledning av arrangør. Hvilken grad oppfølgningen skal ha, styres av hvor erfaren arrangør er.
 • Når det er 3 måneder igjen til arrangementet, følger vi opp at budsjett er etablert av arrangør, og avtale med
  aktuell hall er på plass. Basert på arrangørens budsjettforslag vil så FS beslutte startavgift for mesterskapet.
 • Ved samme tidspunkt skal mesterskapskomite gå gjennom planlagt arrangørstab og sikre at tilstrekkelig
  kompetanse foreligger tilgjengelig gjennom hele mesterskapet (inkl. nok turneringsansvarlige)
 • Senest 8 uker før start av arrangement skal arrangør sammen med forbundskontoret sende ut invitasjon for
  mesterskapet, med mindre ikke annet avtales med Mesterskapskomite. Dog aldri senere enn 6 uker før start
  på arrangement.
 • Når det så nærmer seg mesterskap kommer dialog med Teknisk komite på agenda. Vi følger opp at hall som
  skal benyttes er blitt godkjent av teknisk komite, og at de har startet arbeidet med å bestemme og teste ut
  oljeprofil for mesterskapet.

Dersom arrangør føler behov for det kan det avtales aktiv støtte under gjennomføring av mesterskap i fra komiteen. Økonomiske forhold vil da måtte avklares mellom forbundskontoret og arrangør. Uansett setter vi pris på å bli involvert av arrangør under hele prosessen med gjennomføring av mesterskap. Dere finner kontaktinformasjon her på forbundets hjemmesider.

Kontaktinfo til FS-medlem Terje Vestby Andresen:

E-post: terjeveandre@gmail.com

Tlf. 905 20 311

Lurer du på hvem som sitter i Forbundsstyret (FS), og hvilke ansvarsområder de har kan du sjekke det HER.