Forbundsstyret 2023-2025

 - thumbnail
Inge Sneberg

President

Ansvarsområder:

 • Overordnet strategisk helhetsansvar
 • Presentere NBF nasjonalt og internasjonalt
 • Marked / Informasjon
 • Anlegg
 • Økonomi / Regnskap

ingsberg.is@gmail.com
+47 91710155

 - thumbnail
Halgeir Ludvigsen

Visepresident

Ansvarsområder:

 • Økonomi / Regnskap
 • Lov
 • IT
 • Sportslig Utvalg

halgeir.ludvigsen@gmail.com
+47 98235734

 - thumbnail
Jørgen Mathiesen

Styremedlem

Ansvarsområder:

 • UngBowling
 • Oppdatere bowling.no
 • SoMe (Sosiale Medier)
 • Rekruttering

jorgenmathiesen00@gmail.com
+47 99118038

 - thumbnail
Terje Vestby Andresen

Styremedlem

Ansvarsområder:

 • Mesterskapskomiteen
 • Mitt Varsel

terjeveandre@gmail.com
+47 90520311

 - thumbnail
Grace Kristiansen

Styremedlem

Ansvarsområder:

 • Mangfold og inkludering
 • Liga (Seriekomiteen)
 • Mitt Varsel

gracekristiansen@yahoo.no
+47 46833562

 - thumbnail
Tara Kristin Wisth Follum

Styremedlem

Ansvarsområder:

 • Anlegg
 • Klubber / Kretser
 • Utdanning og kurs – Trenerutvalget
 • Rekruttering

tara_follum@me.com
+47 97589780

 - thumbnail
Lena Haram Mittet

Varamedlem

Ansvarsområder:

 • Mangfold og inkludering

lemi@equinor.com
+47 41562145