All posts in "Nytt fra kontoret"
Del videre

Lucky Bowl overtar Veitvet

Av Per Iversen / 2018-01-23

Som de fleste i bowlingmiljøet har fått med seg, i hvert fall i Oslo-området, vil bowlinghallen på Veitvet bli en del av Lucky Bowl-kjeden. Eierskiftet vil skje pr 1. juni, og en omprofilert hall vil være klar senest 1. september. NBF ha god dialog med Rune Skandsen hos Lucky Bowl angående et fortsatt samarbeid i […]

Del videre

Norges Bowlingforbund inviterer til Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa

Av Ulf Hämnäs / 2018-01-10

Norges Bowlingforbund inviterer trenere som har gjennomført Trener 1/ETBF Level 1 Trenerløypa eller til Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa 2. Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa har to kurshelger. Begge helger må gjennomføres for å få godkjent kurset. Kurshelg 1 gjennomføres 25. – 27. mai på Thon Hotel Linne                                                            Kurshelg 1 Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa […]

Del videre

Søknadsfrist 1. feb: Retningslinjer for søknad om midler fra NBF

Av Per Iversen / 2018-01-08

Vedlagt følger informasjon om retningslinjer for søknader om tildeling av Integreringsmidler og Breddemidler i 2018. For begge kategorier er søknadsfristen 1. februar og 1. august. Integreringsmidler har klubber og kretser kunnet søke på i mange år, men Breddemidler er en ny og spennende mulighet! Som det fremkommer av nedenstående link, har Forbundsstyret besluttet å avsette […]

Del videre

God Jul og Godt Nytt År

Av Per Iversen / 2017-12-22

Forbundskontoret er åpent fredag 22.12, men holder deretter stengt frem til tirsdag 2. januar. Vi ønsker alle i Bowling-Norge en god og fredfull jul  –  det har vi alle fortjent!

Del videre

Protokoll fra FS-møte 7/17 er tilgjengelig

Av Per Iversen / 2017-12-22

Møtet ble avholdt lørdag 16. desember, hvoretter store deler av FS besøkte finaledagen, 17.12, for Ringerike Open. Finalespillet i denne WC-turneringen var spennende, gratulasjoner til vinnerne: Janne Monsen og Christer Aker. Honnør også til arrangøren; Ringerike BK. Noen saker som det synes naturlig å påpeke: (Hele Protokollen kan leses via nedenstående link) Revidert Budsjett 2018 ble […]

Del videre

Invitasjon til ny sesong, 2018/19

Av Per Iversen / 2017-12-20

Det er allerede på tide å tenke på ny sesong, det vil si 2018/19. Dette innebærer søknadsprosess rundt turneringer med påfølgende fastsettelse av den endelige terminlisten. Det er sendt ut e-post til alle klubber og kretser med aktuelle informasjon og skjemaer. Linker til konkret informasjon og skjemaer gjengis nedenfor. Prosess/tidsplan er den samme som tidligere […]

Del videre

Karl-Fredrik Velle har sagt opp sin stilling

Av Per Iversen / 2017-11-30

Utviklingsansvarlig hos NBF, Karl-Fredrik Velle, har sagt opp sin stilling. Han vil fratre medio januar 2018. Karl-Fredrik har gjort en utmerket jobb hos NBF, og har hovedansvaret for at Bowlingforbundet har fått godkjent sin Trener 1 – 3 utdanning i NIFs «Trenerløype», noe som har medført stor honnør fra de fagansvarlige innen NIF-systemet. På det […]

Del videre

Skuffende respons fra potensielle 2019-arrangører

Av Per Iversen / 2017-11-15

I dag, 15.11, går fristen for å søke som arrangør for 2019-mesterskap ut. NBF kan kun se å ha mottatt søknader fra to klubber: Munken BK og Bekkelaget BK. (Begge klubber søker flere enn ett mesterskap, men det er selvsagt ikke nødvendig = opp til hver enkelt søker.) Om det er flere søkere, som NBF […]

Page 2 av 3