Sak ang. manipulering av resultater i 1 div. veteraner – Hallingkast BK

Publisert 11.03.2022

Veteranutvalget har behandlet en sak ang. manipulering av resultater i 1 div. veteraner.  Saken gjelder Hallingkast BK.

Saken ble behandlet 20.02.22 og Veteranutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak:

Pinnefallet til Hallingkast slettes og laget vil da bli sist i 1 div. og rykke ned.  Hvilken divisjon laget  eventuelt skal starte i neste sesong vil bli avgjort på et senere tidspunkt.

I etterkant av at vedtaket ble kjent for Hallingkast BK, har de valgt og stille med bare ett lag neste sesong og de vil da starte i laveste div.