Ny Juniorlandslagstrener

Publisert 01.12.2021

Peter «Peppe» Engstrøm informerte NBF tidligere i høst at han ønsket å avslutte sitt engasjement med Norges Bowlingforbund som juniorlandslagstrener. Det ble da naturlig å fremskynde den nye strukturen med SportBowlingNorge tidligere enn planlagt. Dette medførte en ny endring for vårt Juniorlandslag. Peppe har over lang tid gjort et meget godt arbeide med våre juniorer, og spillerne har tatt store steg under hans ledelse. Dessverre krevde hans sivile arbeide stadig mer av hans tid, og Peppe måtte dessverre fokusere all sin tid på å videreutvikling Bowlinggymnasiet i Nässjö.

Tore Danielsen har deltatt på de siste juniorsamlingene for å bistå Peppe på «hjemmebane», og samtidig videreutvikle sine trener- og coachevner for fremtiden. Han har fått svært gode skussmål fra Peppe på jobben har gjort på disse samlingene. Tore har med sitt engasjement som spillerutvikler for SportBowlingNorge bidratt til at det blir en naturlig overgang for Tore å overta treneransvaret for Juniorene.

Hans engasjement som spillerutvikler for SportBowlingNorge, og SportBowlingNorge Elite, har allerede skapt en god relasjon mellom han og de aktuelle juniorene. Tores engasjement har også gjort at han har vært en viktig del av de 2 siste sommerleirene. På Sommerleiren har Tore også fått arbeide med de flotte juniorene i miljøet. Med utdanningen Trener 2 både fra den gamle Trenerstigen og i den nye Trenerløypa, gir det en meget god plattform for Tore å stå på. Han er deleier i Panorama Bowling og arbeider også i hallens proshop. Det gir han gode forutsetninger for å kunne sette sit eget preg på Juniormiljøet. Tore er svært opptatt av rekruttering til sporten  Han har gjort en fantastisk jobb med barn-  og ungdomsarbeidet i Molde. Dette burde være en stor inspirasjon også for andre klubber, kretser og haller, som de kan ta med seg inn i sine miljøer. Han har også fostret opp to gode juniorer selv; i datteren Madelen og nevøen Mathias.

Var assisterende Coach under Super VM

I forbindelse med Super VM i Dubai i november, var Tore var med som assisterende coach. I denne nye rollen utmerket han seg på en svært positiv måte og fikk veldig god kjemi med spillerne, og var en meget viktig del av fremgangene under VM. Samspillet mellom Ulf, som hovedcoach, og Tore, som assisterende coach, fungerte meget godt. Denne kombinasjonen bidro til det gode fellesskapet om ble skapt i gruppen samt at spillerne fikk den nødvendige tryggheten i mesterskapet for å kunne prestere på et høyt nivå. Tore var også coach for Jeanett og Grethe under deres finalespill, en oppgave han løste på en svært god og imponerende måte.

VM 2021 I DUBAI: B.V, Tore Torgersen, Glenn Morten Pedersen, Georg Skryten og Kenneth Hermansen. M.V, Åse Jacobsen, Andrea Eliassen Hansen, Grethe Walstad Fosseide og Jeanett Haavelmoen Johansen. F.V, Hovedcoach Ulf Hämnäs og ny juniorlandslagstrener Tore Danielsen.

Tore har følgende budskap til miljøet:

Vårt fokus må være å legge til rette for at våre unge utøvere får den støtten og kunnskapen som skal til å utvikle seg til morgendagens landslagsutøvere. Vi må gi de en forståelse for hva som skal til for å utvikle seg, samt prestere i internasjonale mesterskap i dag så vel som i fremtiden.

Det er ikke mer enn 5 måneder igjen til EYC så samlingen nå 10-12 desember blir en viktig brikke i forberedelsene opp mot mesterskapet. Mye av tiden på denne samlingen vil gå bort på testing av utøverne.
Det vil da si KPI testing. Dette vil gi oss en god indikasjon på hvor vi er per i dag. Hver enkelt vil da få vite hva som er viktigst for at hver enkelt skal utvikle seg på best mulig måte.
Samlingen vil også gi oss en pekepinn på lagkjemi, utøvernes selvdisiplin og trenbarhet.
I tiden etter samlingen ønsker jeg tett og jevnlig oppfølging av hver enkelt. Dette for å sørge for at treningsarbeidet har den retningen vi ønsker.

Det skal bli en glede å jobbe med disse talentfulle ungdommene i norsk bowling.
Jeg har også heldigvis utrolig flinke trenerkollegaer å støtte meg på i Ulf og Leif. Jeg er utrolig heldig som får lov til å arbeide i et så godt team som jeg føler vi er.