NBFs STRATEGIPLAN 2021-2023 og NBFs Klubbutviklingsplan 2022-2025

Publisert 26.04.2022

Vedlagt finner dere lenken til NBFs Strategiplan 2021-2023 og NBFs Klubbutviklingsplan 2022-2025.   Disse ble vedtatt på FS-møte 4/22 – 21.4.22.

Disse to dokumentene vil danne grunnlaget for vårt felles ansvar og fremtidige arbeide for å utvikle bowlingsporten på alle nivåer i organisasjonen.

Ber dere spesielt rette fokus på de strategiske oppgavene under fokusområde BEDRE KLUBB OG KRETS og beskrivelsen av hvilke oppgaver klubbene skal gjøre, hva kretsene skal gjøre og hva forbundet skal gjøre.   Her finner dere igjen de oppgavene man i fellesskap ble enige om på Kretsseminaret 2022 som er de strategiske oppgavene i kretsene.

https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2022/04/NBFs-Strategiplan-2021-2023.pdf

https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2022/04/Klubbutviklingsplan-2022-2025.pdf