NBFs GODKJENTE BOWLINGHALLER ER IDRETTSANLEGG!

Publisert 11.01.2022

Norges Bowlingforbund ønsker med dette å klargjøre sitt syn i de tolkninger som har versert i sosiale medier etter et innlegg på nrk.no vedr. hallsaken i Haugesund og definisjon av bowlinghaller som idrettsanlegg.

Norges Bowlingforbund er helt klar på at selvsagt er NBFs godkjente bowlinghaller å betrakte som idrettsanlegg for vår idrett.  NBF godkjenner hvert annet år 54 bowlinghaller i Norge som sine idrettsanlegg, hvor man kan tilrettelegge for aktiv trening og konkurranser.  Vi opplever også et meget godt samarbeide med disse hallene.

Den 15.12.21 ble det nasjonal nedstengning og NBF fikk informasjon om gjeldende direktiver/restriksjoner fra Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund og Olympiske Paralympiske Komité om hva dette innebærer for vår idrett i nedstengingsperioden.

Bowlinghaller, i likhet med alle andre idrettsanlegg kan kun holde åpent for 2 grupperinger; Toppidrett og barn/unge i grunnskolealder.  All annen aktivitet skulle utsettes/avlyses i denne perioden, inntil nye vedtak fra myndighetene foreligger.

Definisjonen på hva toppidrett i dette tilfelle er, står på vår hjemmeside.

Kulturdepartementet er veldig tydelig på at dersom bowlinghaller ønsker å holde åpent for toppidrettsutøvere eller barn/unge i grunnskolealder, så er dette tillatt etter gjeldende regler.  Det samme regler gjelder for alle idrettsanlegg/idretter.

Kulturdepartementet er også veldig tydelige på at dersom man velger å åpne opp for andre eksterne kunder i tillegg til disse to grupperingene i nedstengnings-perioden, vil man bli kategorisert på samme nivå som spill-haller.

NBF har stor forståelse for at bowlinghallene velger å stenge, da man mulig vurderer det dithen at det ikke er grunnlag nok for drift til å holde åpent kun for toppidrett og barn/unge i grunnskolealder.  NBF vil imidlertid gjerne oppfordre hallene til å holde åpent så langt det er mulig innenfor gjeldende tiltak.