NBF stiller seg bak anbefalingene om å utestenge russiske og hviterussiske utøvere

Publisert 04.03.2022

På FS-møte 2/22 –  3.3.22 vedtok Forbundsstyret å stille seg bak anbefalingene fra NIF, IBF og EBF om å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra alle internasjonale konkurranser og mesterskap.

Les hele pressemeldingen her: NBFs Pressemelding vedr, Ukraina-situasjonen