Minneord Bjørn Størksen 11.05.1947 – 04.05.2022

Publisert 10.05.2022

Så har vi mistet enda en stor ildsjel i norsk bowling, Bjørn Størksen gikk bort onsdag 4. mai.

Bjørn var med i bowlingen fra start når den kom til Bergen tidlig på 1960 tallet. Ikke som aktiv spiller, men i bedriftsbowlingen. Her var han med i noen år til han var med på å stifte Hull BK i 1972. Han ble med en gang en ivrig spiller i klubben, og fulgte dette opp med å bli med i klubbarbeid og etter hvert kretsarbeid. Han vant også lag NM med klubben i 1980. I 1979 var han også leder/trener for herrelaget som spilte VM på Filippinene.

Årene gikk og man så klart at Bjørn var og ble en viktig person/spiller for Bergen Bowlingkrets. Han var til stor hjelp gjennom sin gode kunnskap om sporten for både spillere og andre klubber. Det var også han som dannet Kretslederforum og samlet kretslederne en eller flere ganger i året til felles møter. Han var leder her så si hele tiden dette forumet eksisterte, og skal ha æren for at alle kretsene den gang fungerte godt. Da Bjørn var utsatt for en alvorlig ulykke på 1990 tallet sluttet forumet å fungere. Det ble vanskelig for ham å være like aktiv etter dette, men han fortsatte allikevel med å være engasjert i egen klubb og krets. I 1995 ble Hull BK lagt ned og Bjørn meldte seg inn i Fyllingen BK hvor han var medlem til det siste. Han var klubbleder og kretsleder i en årrekke.

Helt til siste slutt var han fungerende leder for Bergen Bowlingkrets da lederen er syk. Man kan med rette si at Bjørn har vært den viktigste personen for bowlingen i Bergen. Bjørn ble tildelt Norges Bowlingforbunds Hederstegn i Gull i 2003.

Takk for den enorme innsatsen du la ned for norsk bowling – du vil aldri bli glemt.

NBF lyser fred over Bjørn Størksens minne