Invitasjon til Turneringsleder utdannelse og reautorisering av turneringsledere – SBN Akademi

Publisert 04.07.2023
Redigert 13.07.2023

SportBowlingNorge Akademi inviterer til utdannelse og reautorisering av turneringsledere i august 2023.

Det har blitt sent ut invitasjon til turneringslederkurs og reautoriseringskurs til klubber og kretser.

NB! Turneringsledere som er aktuelle for reautorisering kommer å bli invitert i egen mail med link til påmelding. Reautoriseringsmuligheter åpner 14/8.

Invitasjon til Reautoriseringskurs finner dere her.

Utdanning av nye turneringsledere.

SportBowlingNorge Akademi inviterer til NBF Turneringslederutdanning 11-13/8 – 2023.  

Dette turneringslederkurset gjennomføres som et hybridbasert opplegg og det brukes Google Classroom for kommunikasjon og gjennomføring.
Kurset består av både teoretisk gjennomgang av lover og regler og en praktisk gjennomgang som viser til hvordan dette påvirker konkurranseområdet og alle involverte.

Alle arrangører for et approbert konkurransetilbud må ha en Turneringsleder.
For å bli godkjent som Turneringsleder, må man ha gjennomgått og bestått prøven til NBFs turneringslederkurs.
Autorisasjon av turneringsledere gjelder for en periode på 4 år. Fornyet autorisasjon oppnås etter gjennomgang av oppfriskningskurs.

Invitasjon til Turneringslederkurs finner dere her.

Påmelding til kurs gjøres via MinIdrett eller direkte til Ulf Hämnäs på mail.
Kurset gjennomføres digitalt, og deltakere får tilsendt link når utdanning er aktiv for gjennomføring.
Påmeldingsfrist: 6/8