Innlegging av resultater i Veteranligaen 2023-2024

Publisert 16.08.2023

Nytt for denne sesongen!

Det vil nå være mulig å registrere seriene på lik linje med ligaen ellers.  Hvert lag legger inn sine resultater på bowling.no og når begge lag har lagt inn sine serier,  så vil resultatet vises.

Ta vare på skjemaet deres om det skulle være noe som skjer underveis i sesongen.  Dette vil lette arbeidet til Veteranutvalget og dere slipper å sende inn skjema.

For de klubbene som ikke har meldt inn kontaktperson, ber vi om at det sendes til Kontoret v/David Fossan på mail: DavidArnold.fossan@nif.idrett.no så raskt som mulig.

Veteranutvalget ønsker dere alle en flott sesong i Veteranligaen.