HUSK SØKNADSFRIST 7.FEBRUAR 2022 – BOWLINGENS DAG 30.4.22

Publisert 27.01.2022

Vi viser til tidligere utsendt brev til klubber og kretser og nyhetssak på bowling.no vedr. Bowlingens Dag 30.4.22.

Frivillighet Norge har invitert frivillige organisasjoner og særforbund til å delta på Frivillighetens År 2022.
Hver organisasjon velger VÅR-DAG og Norges Bowlingforbund har valgt:

Lørdag 30.april 2022 som BOWLINGENS DAG

Alle lokale bowlingarrangement må da holdes på denne dagen vi har valgt.  Vi håper alle våre klubber i Bowling-Norge blir med og lager aktiviteter på denne dagen.

Målet må jo bli at bowlinghallene er stappfulle 30. april neste år! 😊

Vi oppfordrer alle klubbene til å ta kontakt med sine lokale bowlinghaller og informere dem om mulighetene, slik at dere i fellesskap kan skape gode aktiviteter denne dagen, som blir positiv for begge parter..

Mer informasjon finner dere på denne linken VÅR DAG — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)
og her finner dere lett frem til søknadsportalen.  Søknadsportalen stenger 7.februar 2022.

Her Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no) finner dere også en film fra lanseringsmøtet forrige uke, og på søknadsportalen (som også er lenket på nettsiden) ligger det en video med veiledning til registrering.

Vi håper alle våre klubber vil ta del i Bowlingens Dag 30.4.21 og søker på midler (inntil 25.000 pr.klubb).  Her har vi en fantastisk mulighet til å vise frem bowling som idrett sammen med bowlinghallene, invitere inn barn og ungdom i hallene for å ha det gøy, få mestring, instruksjon og gi dem lyst til å spille organisert bowling i våre haller.