Endring i sammensetningen av Forbundsstyret 2023-2025

Publisert 07.08.2023

Pressemelding

Norges Bowlingforbund vil med dette informere organisasjonen om at Rolf Gunnar Bøe har besluttet å trekke seg fra sitt verv som 2.varamedlem i Forbundsstyret.

NBF beklager beslutningen men tar denne til etterretning.