Alle Evaluering

Evaluering
Sjekk evalueringen for NM Ungdom 2022 - thumbnail

Sjekk evalueringen for NM Ungdom 2022

For årets NM Ungdom ble det gjennomført et prøveprosjekt på spillerformatet. Målet med prøveprosjektet er å se på nye måte å gjennomføre våre [...]