• Home  / 
  • Forfatterarkiv:
About the author

Kirsten Wille

Del videre

Teams-møter med krets/klubb

Av Kirsten Wille / 2021-03-17

I løpet av februar måned ble det gjennomført telefonmøter mellom GS og alle kretslederne. På grunn av den vanskelige smittesituasjonen var dette et godt alternativ til å få informasjon om aktiviteten i krets og klubber og bli kjent med nøkkelpersoner i norsk bowling. En naturlig oppfølging av disse samtalene er å gjennomføre møter på teams […]

Del videre

Forbundstinget 2021- fortsatt mulig å melde seg på

Av Kirsten Wille / 2021-03-16

Ettersom vi nå har bestemt at Forbundstinget 2021 vil bli gjennomført digitalt, er det fortsatt mulig å melde seg på. Vi holder påmelding åpent helt frem til fredag 9.april som er endelig deadline. Vi oppfordrer samtidig alle de som ennå ikke har sendt inn Fullmaktsskjema om å gjøre dette snarest. Påmelding og Fullmaktsskjema sendes til […]

Del videre

DIGITALT FORBUNDSTING 2021

Av Kirsten Wille / 2021-03-11

Da er det klart at årets Forbundsting 17.- 18.4.21 må kjøres digitalt.  Vi vil få teknisk hjelp fra NIF Digitalt på gjennomføringen.  De har allerede gjennomført nærmere 30 forbundsting digitalt og har svært god kompetanse på dette. GoPlenum er et digitalt møteverktøy.  Her får delegatene tilgang til møtedokumentene, og det er her du stemmer.  Delegatene […]

Del videre

Ny søknadsrunde: tildeling av Bredde- og Integreringsmidler 2021

Av Kirsten Wille / 2021-03-04

Formelt er søknadsfristen for årets tildeling av midler satt til 1.februar. Som følge av at 2020 ble «spesielt» og krevende for hele bowlingmiljøet, er søknadsfristen denne gang utsatt til 26. mars. Vi håper alle søkere som fikk tildelt midler i 2020, har fått gjennomført alle sine planlagte tiltak – og vi ser frem til rapportering […]

Del videre

Påminnelse – Påmelding til Forbundstinget 2021

Av Kirsten Wille / 2021-03-03

Norges Bowlingforbund vil med dette minne om fristen for påmelding til Forbundstinget er ONSDAG 10.MARS 2021 Forbundsstyret vil samme dag sende ut en melding om det vil bli en digital gjennomføring av Tinget eller ved fysisk oppmøte. Vi minner om at frist for å sende inn forslag som ønskes behandlet på Tinget samt innspill til […]

Page 3 av 4