Oppdatert lovhefte

01. sep. 2017 13:13 av Halgeir Ludvigsen

Lovheftet er nå oppdatert med vedtakene fra Tinget, og er å finne under Organisasjon-Regelverk i menyen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:
Det er ikke kommet en formell godkjennelse av Kapittel 1 fra NIF, men en muntlig bekreftelse på at det er OK. Oppdatert lovhefte vil bli lagt ut så snart dette foreligger.

Regelverk for NM Ungdom §§ 6.13-16.

Skjerpet informasjonsplikt om oljeprofil i ligaspill §§ 5.21.5-6.

Ellers vises til endringsdokumentet.


Lovhefte: https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7521

Endringsdokument: https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7520