Helge Eugen Ruud til minne

04. mai 2017 09:00 av Knut Brinchmann


Minneord til Helge Eugen Ruud fra åpningen av Forbundstinget 2017


Helge Eugen Ruud, en av pionerne i norsk bowling, har gått bort. 28. mars døde en av våre mest betydningsfulle personer innen norsk bowling. Helge ble 84 år.
Helge er synonymt med utviklingen av bowling som idrett i Norge, både organisasjonsmessig og innenfor trening- og instruksjon. Han var med helt fra oppstarten av Norges Bowlingforbund i 1962, men før NBF ble en realitet var han med å starte Bowlingklubben Strike og Oslo Bowlingkrets. Som sentral leder både i klubb, krets og ikke minst i forbundet har Helge bidratt til det forbundet vi har i dag. Han var i mange år visepresident og president. Foruten alle sine tillitsverv, representerte Helge også Norge som spiller og trener.
En av Helges hjertebarn var utviklingen av trener- og instruktørutdanning. Her ble han allerede i 1970 valgt inn i komitéen, og ble en pådriver i dette arbeidet. I mange år var han ansett på Forbundskontoret for å arbeide nettopp med trening- og instruksjon.
Helge ble tildelt Hederstegn i Gull og Diplom i 1974.
Personlig husker jeg Helge som et varmt menneske, alltid med et lunt smil og en latter på lur. Jeg tillater meg å komme med noen uttalelser/kommentarer Helge har kommet med som viser hans humor og fremsynthet. I et intervju i Aftenposten tidlig på 70 tallet, ble Helge spurt om hvordan forbundet stilte seg til miniatyrbowling. «Det er jo ikke noe vi liker å sammenligne oss med, det blir en trehjulssykkel kontra en racersykkel».

I 1975 fremmet Bowlingklubben Strike ved Helge Ruud et forslag om røykeforbud som viser at han også på dette området var langt forut for sin tid: «Sett på bakgrunn av at det er idrett som utøves, bør det være en selvfølge at ikke røyking skal forekomme. Når dertil våre bowlinghaller stort sett er plassert i underetasjer og kjellere oppstår det en svært usunn luft spesielt på ettermiddagene og kveldene. Vi presiserer også at dette gjelder tilskuerplassene, der hvor disse ligger like inntil banene og spillernes oppholdsplasser».

Vi lyser fred over Helge Eugen Ruuds minne, og takker for mange gode stunder i fellesskap.


Leder i Strike BK og Oslo Bowlingkrets
Jan Edvardsen