Informasjon rundt World Cup kvalifisering 2015/16

01. des. 2015 09:20 av Per Iversen

Nedenfor gjengis en redegjørelse fra Forbundsstyret vedrørende kvalifikasjonssystem for deltagelse i AMF World Cup.

Forbundsstyret har konstatert at årets reglement for kvalifisering til AMF World Cup 2016 har medført en viss støy og diskusjoner. Det er primært opplegget for «3. turnering» = Ringerike Open 2015, som oppfattes som noe uheldig, spesielt det faktum at husprofil/hjemmeprofil ble valgt.

Dette skulle ikke ha skjedd, og skyldes dårlig kommunikasjon mellom turneringsarrangør og NBF - noe NBF tar det fulle ansvar for. Ringerike BK, både klubbledere og spillere, er ikke å laste for profilvalget som nå blir benyttet under Ringerike Open 2015. NBF skulle utarbeidet klarere retningslinjer for den nye løsningen for det nå pågående WC-kval, og NBF kan bare beklage det inntrufne.

Videre har det også vært negative synspunkter på valg av førstestart som grunnlag for WC-poeng, ikke sluttlisten. Denne løsningen ble valgt denne gang, og vil beholdes - som følge av at det benyttes hcp i turneringen.

NBF og Forbundsstyret er de første til å innrømme at kvalifiseringssystemet for sesongen 2015/16 til AMF World Cup 2016 ikke er optimalt. Forbundsstyret har ikke brukt nok tid på å utforme et nytt system, som erstatning for det tidligere systemet med kun en kvalifiseringsturnering; hvor de best rangerte spillerne, pluss Wild Cards, fikk delta. (Dette systemet ble benyttet i 2014 og 2015.)

Tilbakemeldinger fra bowlingmiljøet synes klart å indikere et ønske om å gå tilbake til 5-7 WC-kval turneringer i løpet av en sesong, hvor selvsagt Norwegian Open og NM Single skal være to av turneringene. Videre er det ønskelig med et konsist reglement hvor NBF fastsetter oljeprofil og eventuelt andre sportslige krav for de aktuelle turneringene.

NBF vil på sitt Forbundsstyremøte medio desember fastsette et nytt system for WC-kval fra sesongen 2016/17. Dette systemet vil kommuniseres så raskt som mulig etter FS-møtet; primært samtidig med utsendelse av utkast til ny terminliste for sesongen 2016/17 - slik at aktuelle arrangører av WC-kval turneringer for 2016/17 kan melde sin interesse innen 1. februar, 2016.

Det vil altså ikke bli noen endringer på kvalifiseringssystemet for AMF World Cup 2016, men det vil bli endringer for påfølgende WC-kvalifiseringer.

Forbundsstyret vil derfor på nytt be om unnskyldning for det faglige dårlige arbeid som er gjort rundt 2016-kvalifiseringen, og kan forsikre om at dette ikke skal skje igjen. NBF håper og tror at beklagelsen vil bli akseptert av det aktive bowlingmiljøet i Norge, og at vi nå i fellesskap kan se fremover mot nye spennende sportslige utfordringer og muligheter!

01.12.15
Forbundsstyret NBF


Fra Per Iversen: For ordens skyld legges linken til poenglisten etter første WC kval-konkurranse ut nedenfor:

http://www.bowling.no/turneringer/worldcup/

Denne listen ligger også under "Turneringer" i venstre marg på hjemmesiden. Listen vil bli oppdatert så snart kvalspillet for Ringerike Open 2015 er gjennomført.