Tildeling av 2016-mesterskap er gjennomført

08. des. 2014 12:24 av Per Iversen

På FS-møte nr 6/14, lørdag 29/11, ble alle arrangører for mesterskap i 2016 utpekt. Listen følger nedenfor. NBF gratulerer alle 2016-arrangører, og ser frem til gode mesterskapsopplevelser også i 2016!

NM Single/Double: Bergen Bowlingkrets
NM lag: Solli BK
NM U23: Bråstad Bowlers
NM Junior: Trøndelag Bowlingkrets
NM Veteran: Bekkelaget BK
Veteran Lag: Munken BK
Trios/Mix: Trøndelag Bowlingkrets