Tildeling av 2015-mesterskap, valg av arrangører

19. des. 2013 14:27 av Per Iversen

Forbundsstyret har på sitt møte i desember tildelt mesterskapene i 2015, med unntak av NM Single/Double. Listen gjengis nedenfor.

I 2015 vil NM Single/Double arrangeres av enten Arctic BK eller Brage BK. Avgjørelsen vil fattes i februar, etter at begge klubber har fremskaffet diverse informasjon som FS ønsker tilgang på; før avgjørelsen fattes.

De øvrige mesterskapene i 2015 ble tildelt slik:

NM lag: Munken BK
NM Junior: Solør BK
NM U23: Munken BK
NM Veteran S/D: Solli BK
Trios/Mix: Gjøvik BK
Veteran Lag: Glåmdal BK

Alle de utpekte arrangører vil få tilsendt et offisielt tildelingsbrev i nær fremtid. NBF gratulerer alle arrangørklubber med tildelingene.