Tildeling av alle 2014-mesterskap er nå gjennomført

08. aug. 2013 13:10 av Per Iversen

I påvente av utfallet på Forbundsting 2013 har tildelingen av de siste 2014-mesterskapene vært stilt i bero. Nå har Forbundsstyret tildelt de to siste mesterskapene: U23-NM og Mix/Trios. Den fullstendige oversikten over mesterskap i 2014 gjengis nedenfor.

NM Single/Double: Briskebyen BK
NM Lag: Solli BK
NM Junior: Oslo Bowlingkrets
NM U23: Munken BK
NM Veteran Single/Double: Munken BK
Veteran Lag: Bekkelaget BK
Mix Double/Trios: Glåmdal BK

NBF gratulerer alle arrangører med tildelingen, og ser frem til gode og spennende mesterskap, også i 2014!

Potensielle arrangører av mesterskap i 2015 vil få anledning til å melde sin interesse i løpet av kort tid; "invitasjon" vil sendes ut i uke 33. NBF håper på god geografisk spredning av mesterskapene i 2015; Agder og de to nordligste fylkene hadde vært spesielt morsomt å få med - i tillegg til Øst- og Vestfold. Noen som tar utfordringen?

Klassemesterskapene ble besluttet fjernet på Forbundsting 2013. Protokollen fra Tinget er for øvrig ferdigstilt, og denne vil legges ut på NBFs nettside medio august - det mangler kun formelle signaturer fra de tillitsvalgte som skal underskrive dokumentet.