Nytt kvalifikasjonssystem for World Cup fra 2014

08. aug. 2013 11:14 av Per Iversen

Forbundsstyret har besluttet å endre systemet for uttak av norske spillere til World Cup. Kvalifiseringen vil gjennomføres i form av en egen, approbert turnering over to dager, som vil finne sted i juni. Det redegjøres for detaljene i vedlagte dokument.

http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=4151