Siste frist for avmelding til Norwegian Open 2012 by Brunswick

03. sep. 2012 17:33 av Sven Tore Iversen

Norwegian Open 2012 by Brunswick starter 5. oktober 2012, dermed blir siste frist for avmelding onsdag 5. september.

Turneringen er en del av Europen Bowling Tour og dermed underlagt EBT2012 reglementet.

Reglementet for på og avmelding er beskrevet i kapittel 17 og 29 og tilsier at alle avmeldinger som gjøres innenfor 30 dager av turneringsstart skal resultere i et EBT straffepoeng og gebyr. Ved avmelding innenfor 7 dager gjelder 2 straffepoeng og ved ikke oppmøte gjelder 3 straffepoeng. Gebyret for 2012 er 500kr.

Avmelding av re-entry er fullt lovlig. Det er kun ved avmelding av samtlige starter at gebyr og straffepoeng inntreffer.

Spillere som melder seg av samtlige starter, men likevel melde seg på igjen og spiller får ikke gebyr eller straffepoeng.

Spillere som kan dokumentere sykdom kan få amnesti av EBT.

EBT 2012 rules:
http://www.etbf.eu/publications/400/ETBF412-006.doc