• Home  / 
 • VM-Veteran 2019 – kvalifisering

VM-Veteran 2019 – kvalifisering

Reglement for kvalifisering for VM Senior 2019 (revidert pr 11. aug.)

Turneringer med status som kvalifiseringsturneringer:

 • Charles Minnecup 2018 ( Trondheim, 18. – 26. august )
 • Norwegian Open 2018 ( Oslo, 5. – 14. oktober )
 • NM Veteran Single/Double ( Trondheim, 15. – 17. februar )
 • Briskebyen Open 2019 ( Hamar, 11. – 24. mars )
 • Munken Open 2019 ( Trondheim, 23. – 31. mars )
 • NM Single/Double 2019 ( Hamar, 1. – 5. mai )

Tildeling av poeng:

 • For sesongen 2018/19 er det 6 kvalifiseringsturneringer. Ingen krav/begrensninger rundt deltagelse. Kun antall oppnådde poeng som gjelder, uavhengig av hvor mange
  turneringer som har vært poenggivende for den enkelte spiller.
 • I NM Veteran Single/Double tildeles poeng til de 25 beste på resultatliste i hver klasse etter 6 serier innledende spill, uten handicap, etter følgende skala:
  (Ingen veteranklasse-inndeling, kun inndeling etter kjønn.)
  Nr 1 : 30 poeng
  Nr 2 : 26 poeng
  Nr 3 : 24 poeng
  Nr 4 : 22 poeng
  Nr 5 : 21 poeng

  Nr 25 : 1 poeng
 • I NM Single/Double tildeles det poeng til de 45 beste på sluttlisten i hver klasse etter følgende skala:
  Nr 1 : 50 poeng
  Nr 2 : 46 poeng
  Nr 3 : 44 poeng
  Nr 4 : 42 poeng
  Nr 5 : 41 poeng

  Nr 45 : 1 poeng
 • I de øvrige 4 turneringene tildeles poeng til de 25 beste på sluttlisten i hver klasse etter følgende skala:
  Nr 1 : 30 poeng
  Nr 2 : 26 poeng
  Nr 3 : 24 poeng
  Nr 4 : 22 poeng
  Nr 5 : 21 poeng

  Nr 25 : 1 poeng

 

 • Kvalifiseringen gjelder bare norske statsborgere. Spillere fra andre nasjoner ses bort i fra ved tildeling av poeng.
 • Det utarbeides ikke egne poenglister for veteranspillere i noen av turneringene. I NM Veteran Sgl/Dbl er det selvfølgelig kun veteranspillere som kan oppnå poeng. (Et eksempel: Beste veteranspiller i Charles Minnecup blir nr 5. Dette gir 21 poeng, ikke 30 poeng. Nest beste veteranspiller blir nr 25. Dette gir 1 poeng, ikke 26 poeng.) Årsaken til at det ikke utarbeides egne resultatlister for veteranspillere er rent sportslig = de beste spillerne honoreres.

Kåring av kvalifiserte spiller, inntil 4 spillere i herre- og dameklassen:

 • Rekkefølgen avgjøres i henhold til oppnådde poeng
 • Hvis 2 spillere havner på lik poengsum går den med høyeste poeng i enkeltturnering foran. Hvis den også er, lik gjelder nest høyeste poeng osv.
 • De 4 beste spillere i begge klasser vil være automatisk kvalifisert til VM Senior 2019
 • Hvis noen av de 4 beste spillere ikke ønsker å delta, vil spillere utover Topp 4 forespørres. Sportslig utvalg har utarbeidet tilleggskriterium for å bli forespurt = ikke automatisk nr 5 som vil spørres først, ei heller deretter nr 6. Sportslig kriterium vil være avgjørende for rekkefølgen utover Topp 4.
 • Hvis Topp 4 ikke ønsker å delta, er det ikke automatikk i at spillere utover Topp 4 vil forespørres i det hele tatt; avhenger av sportslig vurdering knyttet opp til fastsatt kriterium.
 • Sportslig kriterium er:
  • Antall turnerings-serier utenfor egen hall. (Ligaspill teller altså ikke.)
  • Skulle antallet serier være likt mellom to eller flere spillere, vil plass-siffer i de aktuelle turneringene være tie-breaker. Primært i de turneringer som spillerne har spilt sammen. Er det ingen slike turneringer, teller totalsum plass-siffer dividert med antall turneringer.
  • Ovennevnte kriterium begrenses til plass 5 – 15 på poenglisten.

Andre opplysninger forbundet med deltagelse i VM Senior 2019:

 • NBF vil dekke påmeldingsavgift, spilletrøyer og lagleder/coach under mesterskapet. Reise og opphold dekkes av deltagerne selv.
 • VM-spillere forplikter seg til å følge NBFs ordinære representasjonsregler, noe som blant annet betyr intet inntak av alkohol fra avreise i Norge frem til avslutningsbanketten.

Krav til turnering/arrangør:

 • Amerikansk spilleform
 • Ikke handicap hvis det er individuelle klasser
 • 8 poeng i hcp til damer hvis det mixklasse
 • Må være fra 3-6 spillere pr. banepar
 • Banefordeling i innledende spill skal være tilfeldig (trekkes).
 • NBF skal godkjenne turneringsplakat/invitasjon før offentliggjøring
 • Hvis det blir åpnet nye puljer som ikke er oppført på turneringsplakat, må dette opplyses for allmenheten min. 24 timer før puljen starter
 • Må være minst 6 spillere for å gjennomføre pulje (minimum 4 deltakere + 2 sparringer)
 • Forøvrig følges NBFs konkurransebestemmelser

 

Liste etter 2. turnering:

Damer:

# Lis Navn Klubb CM NO Total
1 20465 Ragnhild Kristoffersen Arctic Strike BK 21 13 34
2 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 26 26
3 5129 Roshild Jensen Arctic Strike BK 12 11 23
4 3151 Mette Hansen Fredrikstad BK 22 22
5 25020 Christin Andersen Löfman Solli BK 10 12 22
6 6257 Liv Grete Rundhaug Trondheim BK 19 19
7 2126 Ingrid Olsen Trondheim BK 17 17
8 23359 Elin Anne Larsen Dora BK 11 3 14
9 23351 Bente Mengshoel Drammen Tigers BK 9 9
10 26642 Tove Moen Sandnes BK 6 6
11 6810 Ranja Toftaker Oppdal BK 2 2

 

Herrer:

# Lis Navn Klubb CM NO Total
1 16002 Øyvind Harang Solli BK 19 14 33
2 3688 Tore Torgersen Trondheim BK 17 10 27
3 6242 Jan Helge Johnsen Polar Team BK 26 0 26
4 20986 Vidar Stevy Gjelstad Norsia 13 13
5 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK 11 11
6 22133 Rolf Erik Nyseter Syv Søstre BK 11 0 11
7 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK 9 0 9
8 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 7 0 7
9 22874 Rune Feirud Munken BK 6 0 6
10 21069 Birger Wibe Verdal BK 5 0 5