5`er cup nr 2 Elverum

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 420,- og kan betales med KID 300170115 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle