Klubbmesterskap Verdal BK

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 600,- og kan betales med KID 300165073 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle