5`er cup nr 4 Solør

  • Navn: 5`er cup nr 4 Solør
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2020-12-01 Til: 2020-12-01
  • Hall: Bowlinghallen Solør
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]

Resultatliste

Rankingliste