5`er cup nr 6 Solør

  • Navn: 5`er cup nr 6 Solør
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2021-02-02 Til: 2021-02-02
  • Hall: Bowlinghallen Solør
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]