Torsdagscup nr.3

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 720,- og kan betales med KID 300161874 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle