Elverum 50+ (hcp 1 p pr år)

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 3330,- og kan betales med KID 300161353 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle