5`er cup nr 3 Kongsvinger

  • Navn: 5`er cup nr 3 Kongsvinger
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2019-11-05 Til: 2019-11-05
  • Hall: Bowlingsenteret Kongsving
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 750,- og kan betales med KID 300160421 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle