5`er cup nr 2 Elverum

  • Navn: 5`er cup nr 2 Elverum
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2019-10-01 Til: 2019-10-01
  • Hall: Bowling 1 Elverum
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 330,- og kan betales med KID 300160413 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle