5`er cup nr 7 Solør

  • Navn: 5`er cup nr 7 Solør
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2020-03-03 Til: 2020-03-03
  • Hall: Bowlinghallen Solør
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]