Ringerikscup 8

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 540,- og kan betales med KID 300159100 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle