Torsdagscup 5

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 1230,- og kan betales med KID 300157674 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle