5`er cup nr 7 Kongsvinger

  • Navn: 5`er cup nr 7 Kongsvinger
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2019-02-05 Til: 2019-02-05
  • Hall: Bowlingsenteret Kongsving
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 540,- og kan betales med KID 300156239 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle