5`er cup nr 6 Kongsvinger

  • Navn: 5`er cup nr 6 Kongsvinger
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2019-01-08 Til: 2019-01-08
  • Hall: Bowlingsenteret Kongsving
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 570,- og kan betales med KID 300156221 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle